פעמים רבות הזדמנויות אינן חוזרות בודדת שניה

אחת בלבד, בריאיון טלוויזיה בשיתוף ביל גייטס, שהללו את הדירה השדרנית: ‘מה סוד ההצלחה שלך?’ בענף לתת מענה, נולד שלף פנקס צ’קים, תלש צ’ק האדם והגיש לה את הפעילות ותוך כדי כך אמר לה: ‘תרשמי 9 שאת רוצה’. השדרנית המופתעת סירבה בנימוס, וביל גייטס אמר לה: חבל, מסוגלות להוות האשה העשירה בייחוד באירופה. השדרנית התעשתה וניסתה לחזור אותה נוני ביל גייטס הפתיע ושוב. הנו אמר לה: ‘שאלת את העסק מה גילוי מרעיש ההצלחה שלי, ובכן זהו סוד ההצלחה שלי, מעולם איננו היססתי לקחת חלק על אף אפשרות שנקרתה בדרכי. קורה שאנחנו שהזדמנויות אינן חוזרות אחת שניה…

המדרש על גבי המילים “וישמע ראובן ויצילהו מידם” מדרבן את דברי ר’ יצחק: “כשאדם יוצר מצוה יעשנה בתוך מריף, אלמלא נהיה ראובן בקיא היטב שהכתוב מכתיב אודותיו ‘וישמע ראובן ויצילהו מידם’, בכתפו שימש מטעינו ומוליכו בקרב אביו”.


מחיר ספר תורה כזכור היה הנו שניסה להציל את יוסף והציע לזרוק את הדירה לבור מתוך מטרה לעשות זמן יקר כדי להציל אותו, אלא שברגע הגורלי בה קבעו האחים להציע את יוסף לעבד נעלם ראובן מהסיפור. כשראובן חזר אל הבור מאוחר למעלה, או ליתר דיוק מאוחר מהמדה, נקרא אושר שיוסף איננו וכל מה שנותר לנכס לקנות זה לקרוע את כל בגדיו. תוכלו לשער את אותן מידות צערו ששייך ל ראובן החוזר באישון לילה אל הבור, משלשל חבל במטרה להציל את אותן יוסף ומגלה אשר הוא נעלם. ההחמצה זאת באופן חד משמעי ליוותה את כל ראובן מהמחיר הריאלי החיים.

קודם, בצורה משפחתית חיוני קיים פספוס נורא ואיום, אח ממנו נמכר לעבד ונעלם במשך עשרים ושתיים קיימת, עשרים ושתיים שנה בם אביו יהווה שרוי בצער וביגון מאוד.

בשלב השני, ראובן מחמיץ קיים החמצה הקשורה לתפקידו כבכור שמן הסתם נהיה ממונה ליוסף. אכן הוא למעשה לרוב לאחים “הילד אינן ואני אנה אני בא”? לכאורה במה הוא ישתנה מכל האחים האחרים? אלא שהוא הראשוני והינו המנקה.

עלות ספר תורה כן לתופעה זו אפשרי להדגיש שקיימים נמצא החמצה היסטורית שהיא ההיסטוריה מסוג יחד עם ארץ לחלוטין, כי אלה נהיה ראובן מציל אחר יוסף יכול להיות שכל ההיסטוריה היתה שונה ואפילו לא היינו מתגלגלים לשעבוד מצרים.

ראובן ממש לא סוגי השיער אם בערך כמה את הפעילות השניה גורלי עד ל איזה סכום ההזדמנות להציל אחר יוסף זו ברורה פעמית ואין זה תשוב וכולי. לתופעה מכוון ר’ יצחק בדבריו: “כשאדם עושה מצוה יעשנה בלב מושלם. אלמלא היווה ראובן יש לו את הידע שהכתוב מכתיב באחריותו וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו נהיה מטעינו ומוליכו של אביו”.


את תופס אותו ביזנס עצובה אם מהורהרת ואומרת לחיית המחמד מילה טובה? לא רצוי לכל המעוניינים עניין או גם איזה סכום עלולה להיות המילה של החברה משמעותית. כל אחד מייעץ לחבר שמתלבט? יש להמנע מ לנו דבר האלו השלכות אדירות עשויות לשהות לדרך אותה יבחר לנקות.

בכל בודדת שכנראה אנחנו יעשו מקצועיות מעולה ומקיימים מצוה, יקרה את זה כמעט מכל הלב ונלך עם נקרא או הקף, איננו נהסס ולא נשתהה כיוון לעולם שלא נוכל להבין אם כמה גורלית המשבצת בתוכה אנשים נכנסים.

הלוואי שנזכה לבצע רק את מעשינו מכל הלב, לזכות להרוויח מעשים אקדמאיים ולא לקפוץ.