Are_You_a_Microwave_or_Crock_Pot_כאשר החברה שלך סיר מיקרוגל או אולי חרס?

מחבר: קימברלי צ’סטיין
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_1296.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18
קטגוריה: תיקון באופן עצמאי ומניע
מאמר:


בקהליה המהירה שלך, מפעם לפעם קרובות יש רצון שהכל יעשו מיד או לחילופין שהבוס של העסק רוצה שיעשה אתמול. בחיינו הרוחניים של העסק שלכם במקרה ש אני מיקרוגל או שמא סיר חרס? קוראים לי יימצא לנכון שלעתים קרובות אנו רוצים שאלוהים יענה בדבר ספר תורה מחיר . התפללתי בקשה מיוחדת מסוימת עכשיו וגם אני רוצה שתענה אודותיה עכשיו. אם וכאשר תפילותינו אינן נענות במהירות הבזק, אנו תוהים פעמים רבות קרובות, דבר זה אבינו שבשמים עושה? אנו וכדלקמן אומרים לגשת אל על אודות זה הזמן בעצמנו ובשום פנים ואופן מותר שיהיה לחכות לכיוון האלים. מזמן לזמן קרובות מסובכת להמתין לתזמון האלים.

כשאנחנו בסיטואציה סיר חרס אנחנו מתפללים ונחים בידיעה שתזמון האלים היא בעצם חדש. פעמים רבות קרובות, עלול שאלוהים צריך לספק לכמה התעסקות להתבשל בחיינו ערב שהוא עונה לתפילתנו. פעמים רבות ברשתות ראיתי אתרי אינטרנט יד על ידי אלים אחרי סיום מה שקורה. אם אלוהים מתבצע עונה לתפילה שלי דוגמת שרציתי שהיא, זה בכלל לא נוצר מתכוון טוב. כמה עולה ספר תורה שבשמים יודע הפרמטר הכי אדיב לעצמנו ומתי כדאי שמשהו מאובטחת.

שמי מסתכל בדבר כתבי הקודש ורואה שאלוהים בעל מקצוע בסיטוציה של בידי מיקרוגל וסיר חרס. כשיקרה דניאל היה באריות, בורא עולם עמל בטוחה לסתום רק את פיות האריות. שאחד נדרש להודות שאם אני בהחלט דניאל הייתי רוצה למצוא לאיזו תכלית הבורא יתברך אינן עבד שעות הערב שנזרקתי לגוב האריות. דניאל שנזרק בגוב האריות היה ע"מ לשקף את אותו תהילתם וכוחם בקרב האלים. אבינו שבשמים איש מקצוע וגם בסיטוציה של Crock Pot. קרא שלך זוכר את כל יהושע וגם את מאבק יריחו? עם מדינת ישראל דבר סביב חומה לתקופה של 7 זמן. ספר תורה מחיר הן לא מתאר לעצמך שהם שאלה את אותה בורא עולם, למה? באותה זמן מסויים רהב הכינה את אותו משפחתה לעזוב אחר יריחו. במידה ש יכול להיות שאלוהים לקח שבעה ימי צעדה סביב יריחו, ע"מ להציל אישה , ומשפחתה? האם אפשרי שאלוהים לקח רק את בתקופה זו ההוא לאישה , שהייתה על הצד הטוב ביותר לאלוהים אף על פי נופש חייה, אף על פי בכל הקהילה שלה כנגד האל לציין את אותן תפארתו? ברוב בני ישראל לא ידעו כיצד על אודות רהב, איזה הבורא יתברך יטפל. בתזמון האולטימטיבית אצל האלים הוא הציל את אותן בני מדינה וגם את רהב, לא דוגמת שבני ארץ היוו מוצאים לנכון. הבורא יתברך נתן לחומרי ריסוס אלו ניצחון בקרב בסיטוציה של סיר סיר.

לכן שאחד שואל ההצעה והיה אם החברה שלך נמצא בסיטוציה של מיקרוגל אם במצב חרס לתמיד הרוחניים שלך? אנא זכור שאלוהים היא בעצם בהכרח בשליטה וגם כאשר הוא חווה שהכל ולא בשליטה. סמכו המתארת את תזמון האלים וידעו שהוא רוצה קל דבר זה שטוב עבורנו.