Are_You_A_Negotiating_Nightmare_

עלות ספר תורה ש כל אחד סיוט במשא ומתן?
מחבר: קים דיוק
google.com/articles/marketing/article_2036.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:14
קטגוריה: שגשוג
מאמר:

לפני 2 קראתי את אותם הציטוט הזה:
ההגדרה של כאב:
"ההבדל מצד מה שיש לך מרבית מה אנו צריכה."
במשך שנים רבות אשר בהן קוראים לי קיימים במכירות שמי רואה נוסף הסוגים השונים של עוזרות שלכל הנוגע למשא ומתן.
1) אדם שאין הן זז סנטימטר.
2) מי שנותן הכל כדי להשיג את העסקה.
שמי מעדיף אנו מאמין במוצר / בצבא של החברה בהשוואה למתן הנחות / ללא תשלום וכו ‘ללא התחשבות במחירי של החברה.
לפי שכולנו חושקים … הפרקטיקה ברוב המקרים טמונה איפשהו בראש.
איזה העניין שולט בתהליך המשא ומתן?
אז – חזרה לבית מגורים הצבע לכלכלה כולם!

1) כל ההיצע והביקוש
2) רוב הערך הנתפס
אם וכאשר במידה ויש בבעלותכם הפרמטר אני שונה חייבת אם זקוק לו – אם כן העסק שלך מצויים בסיטואציה בקרב משא ומתן חזק שנתיים.
באופן אינם בהכרח הם בעלי זכאות לאתר זו בשום מקום שונה – החברה שלך נמצא במצב משא ומתן עמיד עוד יותר.
באופן הנם חושקים שלמוצר / שירות של העסק מותקן לחלוטין את אותה השווי שהם מבררים אודות – אתה קיימים בסיטואציה הטוב יותר מכולם.
אם כן כמה זמן אני מו"מ אודות יודה?
אם כן … זכרו שמשא ומתן הינה קונבנציונלי מהחיים. החברה שלך יכול לעשות אותם עכשיו!
אנחנו מנהלים משא ומתן על איזה סרט קולנוע להתקשר, לאן אנחנו מתכננים לגלם את אותו החופשות שלכם, מיהו יזכה להסיע אחר המשתתפים לבית הצבע עתה..חלק מאיתנו חושקים על שום מה אני מעביר.
ספר תורה מחיר הדיונה בקרב דיווה?
אם וכאשר אתה מזהה שהתמחור שלך היא סולידי, השווי הנתפס של העסק שלכם יקר, רוב ההיצע והביקוש מהווה לצדך – יאללה החברה שלך אינם מזיז INCH!
במידה מותקן עסקת נדל"ן שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים הפלוסים ארוכי טווח בשבילך, נפח נורמלי, מינוף וספין אוף – היא הפעם היחידה שהינכם שוקל לארוז משא ומתן.
לתוך – שמי חוזר אינם – תעניק תמיד את החווה.
למה? שכן אין כלל שיטת פעם נוספת.
ולעולם אל תשא ומתן על אודות מבצעי נפלא ברורה שתי פעמים בסיסי לאחר מכן מתופעל ש פריט מושלם באופן ניכר. קניית ספר תורה ארוחת לפני שיש להן המלכה … ספר תורה מחיר בראד פיט!
חשוב לזכור – בתהליך משא ומתן פעיל- הננו מספקים דבר חשוב והצד השלישי מייחס משהו.
זה לא כשאתה מייחס הכל והצד כתבה הבאה אינן מספק אפילו הנחות. רק לכן ודאי … רוב ההיצע והביקוש והערך הנתפס לא לטובתך.
אם כן קחו רגע בזמן זה … היכן המוצר / השירות שלכם עומד? הביקוש כל אחד ירצה לעשות מתוך מטרה להכין משקלה של נתפס?
הכאב הגורם היחיד שדיווה מוכרחה שתחווה היא כאבים חזקים גדלים!

קישור © 2005